Restauració de soles

  • Soles de cuir (mitjanes o senceres enganxades o cosides).
  • Soles de cuir i goma exclusives i material importat de 1a qualitat.
  • Soles de cuir amb punts de goma exclusives i material importat de 1a qualitat.
  • Soles de goma (fines gruixudes o de muntanya).
  • Bloc sencer de sola i taló (Vibram o similar).
  • Capdavanteres de cuir goma o defenses de ferro
  • Soles de goma senceres.
  • Soles completes de muntanya (Vibram Pirineus o similars).
  • Cosit de soles Blake i especialistes en cosit GoodYear.